Kdy se podíváme do New Yorku?

Pandemie koronaviru covid-19 výrazně omezila životy všech lidí na Zemi. Zasáhla nás nejen v omezeních týkajících se nošení roušek, používání desinfekčních prostředků, sociálního odloučení, ale také velmi výrazně zamezila možnosti cestování.

V zemích Schengenského prostoru je cestování přes hranice omezeno na cesty nezbytné do práce nebo za příbuznými a řídí se podle nástroje zvaného semafor. Podle Evropského semaforu se řídí i Česká republika. Cestovatelský semafor se upravuje každý týden podle stavu, v jakém se jednotlivé země nacházejí a míře jejich zasaženosti nákazou.

Cestování do USA

Pandemie koronaviru způsobila ve Spojených státech značné škody, které obsahovaly nejen mnoho nakažených osob, ale také četné ztráty na životech. To způsobilo uzavření USA pro cestovatele především ze zemí, které jsou zasaženy nákazou.

Před pandemií stačilo vyplnit žádost, lidově nazývanou USA ESTA, počkat chvílí na potvrzení a to bylo v zásadě vše. Nyní je ale vše jinak. Občané Evropské Unie, do které spadá i Česká republika, nemohou vycestovat do Spojených států, pokud pobývali na území Schengenského prostoru v posledních 14 dnech. Do tohoto zákazu spadá i Velká Británie, Irsko, Brazílie, Čínská lidová republika a Irán, což jsou země nejvíce postižené pandemií.

Zákaz platí i pro pobyt v tranzitním prostoru daného státu, důležitý je skutečný fyzický pobyt žadatele, nejedná se o formální formu.

Do USA nemohou občané uvedených států cestovat ani v případě, že chtějí v tranzitním prostoru Spojených států pouze přestupovat.

Pokud pobýváte na území USA na základě víza, v případě, že byste chtěli zemi opustit a navštívit uvedené země, nemůžete se již vrátit zpět.

Jediní běžní občané, kteří mohou do Spojených států vycestovat, jsou držitelé takzvané Zelené karty, která znamená, že jste rodinným příslušníkem občanů USA. Do země se také lze dostat, pokud spadáte do několika výjimek, což jsou cestovatelé, kteří se potřebují dostat do USA v národním zájmu. Akademičtí pracovníci, obchodníci, investoři, studenti a novináři.

Při vstupu do Spojených států platí mnohá přísná opatření, která musí každý žadatel podstoupit.

Tip na článek:  Tip na dovolenou po koronaviru. Navštivte Haiti a Dominikánská republika

Opatření proti covidu

Opatření proti covid-19 se řídí hygienickými předpisy Spojených států. Každá osoba, která přicestuje ze zahraničí, by se měla řídit předpisy nastavenými americkou hygienickou zprávou CDC.

I když se u vás neprojevují příznaky onemocnění a cítíte se dobře, můžete být viru vystaveni a být přenašeči. Opatření jsou podobná Evropským, takže si je snadno zapamatujete.

  1. Zůstaňte od ostatních občanů 6 stop, což je asi 2x délka paže odloučeni, i od těch, kteří s vámi necestovali. Toto pravidlo platí zejména v místech s hustou koncentraci lidí.
  2. Noste roušku nebo respirátor, tak abyste měli zakrytá nos a ústa ve společných veřejných prostorech i dopravě.
  3. Pokud sdílíte domácnost s někým, kdo s vámi necestoval, noste zakrytá ústa a nos i doma, požádejte také členy domácnosti, aby toto dodržovali. Omezte kontakty na nutné minimum.
  4. Často si umývejte ruce mýdlem a používejte desinfekční prostředek s minimálním obsahem 60% alkoholu.
  5. Sledujte svůj zdravotní stav, jestli se u vás neobjeví příznaky nemoci covid-19.
  6. Nechte se otestovat a zůstaňte doma před i po cestování do zahraničí, především do rizikových zemí.
  7. Nechte se otestovat 3 – 5 dní po cestování a pro jistotu zůstaňte doma 7 dní po absolvování cesty. V případě, že jste cestovali do rizikových zemí nebo provozovali činnosti s vyšším rizikem, zůstaňte doma minimálně 10 dní.
  8. Alespoň 14 dní se vyhněte osobám, které mají nějaké závažné onemocnění a nákaza koronavirem by jejich zdravotní stav výrazně zhoršila.

Činnosti s vysokým rizikem jsou jízda v hromadné dopravě, účast na akcích s vysokým počtem lidí, jako svatby, pohřby, sportovní události a koncerty.

Jako turisté se do New Yorku během zimních měsíců, kdy jsou viry na vzestupu, letos už zřejmě nepodíváme, snad zčásti nákaza ustoupí alespoň v létě jako loni. Nezbývá než doufat, že bude populace brzy proočkovaná, situace se uklidní a bude možné se opět věnovat svým koníčkům jako je cestování.