Vaše cestovní pojištění by mělo krýt také náklady na ošetření v případě COVID-19

V dnešní nelehké době je to trochu problematické s vycestováním, zejména v souvislosti s pandemií koronaviru. Také proto je potřeba se více zaměřit na kvalitní cestovní pojištění, které vám v co nejvyšší míře pokryje veškerá obvyklá rizika. Dnes vyvstává u klientů také celá řada otázek právě v souvislosti s onemocněním COVID-19, a tak se pojďme podívat na to, co všechno by mělo dobré cestovní pojištění v tomto případě krýt.

Pojišťovna by měla myslet na rizika spojená s koronavirem

Myslíte si, že je potřeba se připojistit na COVID-19? Faktem je, že by to nemělo být nutné, protože vaše standardní pojištění by již v zásadě mělo zahrnovat cestovní pojištění na koronavirus. Například u ERGO pojišťovny máte nad rámec běžných pojistných podmínek zaručeno poskytnutí pojistného plnění, tedy krytí výloh i v souvislosti s nutným ošetřením při onemocnění koronavirem. Dokonce to platí v těch zemích, kde je doporučení necestovat. Pouze postačí, abyste dodrželi podmínky, které jsou nutné pro vstup na území cizí země.

Tip na článek:  Online cestovní pojištění sjednané na poslední chvíli

Pozor na případné výjimky

Každé pojištění má výjimky, a to platí také v případě situace okolo koronaviru. Ačkoliv jsou hrazeny náklady na ošetření v souvislosti s onemocněním, už nejsou hrazeny náklady, které vám vzniknou v souvislosti s vyhlášením karantény či jinými preventivními opatřeními. Nejsou hrazeny ani náklady na opožděný návrat do ČR nebo náklady, které souvisí s omezením pohybu.

Například se může jednat o náklady na:

  • Náhradní letenku
  • Dodatečné náklady na ubytování či stravování

Na co máte v zahraničí nárok při karanténě?

Vyhlásili v zahraničí karanténu? V takovém případě by vaše pojištění do zahraničí mělo pokrýt celou řadu skutečností. Na co tedy budete mít nárok? V případě uváděné ERGO pojišťovny je to zejména nárok na bezplatné prodloužení vašeho pojištění a také případné léčebné výlohy a další náklady, které standardně cestovní pojištění kryje, kam patří třeba pojištění zavazadel nebo osobní odpovědnosti.